Disclaimer
Senselab.nl besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en de actualiteit van de gegevens. Toch bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie (na verloop van tijd) niet (meer) correct is. Senselab.nl is niet aansprakelijk voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van gegevens van de Senselab.nl website, brochure of advertenties. Senselab.nl is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via internet, alsmede technische storingen. Alle informatie over producten en diensten en prijzen valt onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen. De gegevens op de website en van de andere publicaties kunnen te allen tijde zonder waarschuwing vooraf en zonder opgaaf van reden door Senselab.nl worden gewijzigd.